Glycol propylene 5L

Art no: 2420-5 The coolant glycol is based on propylene glycol and an inhibi

SKU 2420-5 Category
View cart
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email

Description

Kylarglykolen är baserad på propylenglykol och ett inhibitorpaket utan nitriter, aminer, fosfater, silikater och borater.
Propylenglykol är jämfört med etylenglykol mer fördelaktigt ur miljö- och hälsosynpunkt.
Glycol Propylen är biologiskt nedbrytbar, har låg giftighet för vatten-organismer och bioackumuleras inte i en vattenmiljö.
Glycol Propylen höjer kokpunkten och ger kylsystemet ett förlängt och förstärkt korrosionsskydd för aluminium, gjutjärn och andra metaller samtidigt som den ger ett effektivt frostskydd.
Verkar ej aggressivt och angriper tex. inte komponenter av lättmetall.
Bör inte blandas med andra typer av förekommande kylarglykoler på marknaden.

Size: 5 Liter